Vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning:vergoeding Jes We Care

In principe gaat de Wmo ervan uit dat mensen voor elkaar zorgen en dat u hulp kunt vinden bij familieleden, buren, vrienden of vrijwilligers.
Mocht u een hulpvraag hebben, dan kijkt een Wmo-consulent van de gemeente eerst samen met u of voorliggende voorzieningen geschikt zijn in uw situatie.
Mocht het zo zijn dat deze voorliggende voorzieningen geen optie zijn voor u, dan komt u wellicht in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.
Afhankelijk van uw indicatie voor een maatwerkvoorziening kunt u de zorg inkopen bij Jes We Care.
Houd er rekening mee dat er een eigen bijdrage in rekening gebracht kan worden door het CAK. Bij het vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage wordt er rekening gehouden met uw inkomen.

 

Vergoeding via de Zorgverzekeringswet:

De indicatie voor persoonlijke verzorging wordt geregeld vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet).
Voordat u een aanvraag indient moet u over een geldige indicatie beschikken van een wijkverpleegkundige. Voor een afspraak met een wijkverpleegkundige kunt u ook bij ons terecht.
Wanneer de wijkverpleegkundige een indicatie afgeeft, kunt u een aanvraag doen bij uw zorgverzekeraar.
Persoonlijke verzorging valt onder het basispakket. Dit houdt in dat er geen eigen bijdrage zal worden opgelegd.