Begeleiding bij praktische zaken:individuele begeleiding

Indien u niet (meer) in staat bent om dagelijkse praktische zaken zelf uit te voeren, kunnen wij u individuele begeleiding bieden. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij financiële zaken, maar ook aan begeleiding bij het onderhouden van sociale contacten, het communiceren met anderen, het verminderen van gedragsproblemen, woonbegeleiding of het leren omgaan met uw ziekte/beperking. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het maken van afspraken en/of bezoeken van een medische behandelaar.

Regie over uw eigen leven:

Het behouden van regie over uw eigen leven staat bij ons centraal. Afhankelijk van uw zorgbehoefte streven wij ernaar om uw zelfredzaamheid in het dagelijks leven te stimuleren, te handhaven of te behouden. Het voorgenoemde betreft de zelfredzaamheid op het gebied van dagelijkse handelingen en beperkingen die u ervaart door lichamelijke en/of cognitieve problemen. Ieder persoon heeft een andere manier van individuele begeleiding nodig en daarom maken wij samen met u een persoonlijk begeleidingsplan. Hierbij bespreken we uw behoefte en uw zorgvraag en kijken wij wat er nodig is om uw doelen te bereiken, bijvoorbeeld door het oefenen van activiteiten of het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het is ook mogelijk om samen activiteiten te plannen en besluiten te nemen.