Wegwijs in de maatschappij – inburgeringwegwijs in de maatschappij

 

Nederland is een land met verschillende nationaliteiten. Volgens de Wet Inburgering (WI) is inburgering verplicht. Inburgeren betekent dat je kunt aanpassen aan de omgeving waarin je leeft.
Dit zou dan niet alleen inhouden dat je leert om de Nederlandse taal te spreken, schrijven, verstaan en begrijpen, maar ook dat je de normen en waarden kent en respecteert. Alleen zo kun je integreren en erachter komen hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.
Inburgeren is daarom door de overheid verplicht gesteld.

Helaas is dit niet voor iedereen mogelijk of haalbaar, dat kan komen doordat mensen te oud zijn om het gewenste niveau te behalen dat door de overheid is gesteld, maar ook wanneer iemand een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft.

Ondanks dat deze groep mensen een vrijstelling kan aanvragen voor het inburgeren, blijven zij problemen houden om zelfstandig te kunnen leven. Vaak is de stap te groot om een kennis of vriend om hulp te vragen. Vooral voor iemand die jarenlang oorlog van dichtbij heeft meegemaakt of sociale/psychische problemen heeft kan het heel moeilijk zijn om een vertrouwensband op te bouwen.

 

Wegwijs in de maatschappij – taallessen

 

Om hun zelfredzaamheid/zelfstandigheid te vergroten hebben wij een project opgestart, genaamd : “Wegwijs in de maatschappij”.

Dit houdt in dat cliënten die een indicatie hebben voor Ondersteuning maatschappelijke deelname (dagbesteding) of Ondersteuning Zelfstandig Leven (individuele begeleiding) op eigen niveau en in de eigen taal uitleg krijgen over alle zaken die men tegenkomt in Nederland. Hierbij valt te denken aan de brieven van de Belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen en veel andere instanties.

Wij kijken per cliënt naar zijn/haar lichamelijke en geestelijke beperking en zijn/haar mogelijkheden, competenties en daar worden de taallessen en activiteiten op afgestemd.

De taallessen hebben betrekking op het vergroten van de zelfredzaamheid in het dagelijkse leven zoals een bezoek brengen aan een arts, medicijnen ophalen bij de apotheek, boodschappen doen, de post en inzicht krijgen in consequenties van het niet reageren op de post zoals betalingen of kwijtscheldingen aanvragen. De gevolgen voor bijvoorbeeld het niet betalen van een factuur zijn bekend, mensen kunnen in de schulden raken, doordat kleine zaken niet goed geregeld worden of niet op tijd aangepakt worden.

 

Wegwijs in de maatschappij – inzicht in de Nederlandse cultuurwegwijs in de maatschappij

 

Het is voor de toekomst van de cliënten ook van groot belang dat zij inzicht krijgen in de Nederlandse cultuur, de gewoontes en specifieke feestdagen.
Wij hebben in de praktijk gemerkt dat niet alleen ouderen maar ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking onvoldoende kennis hebben m.b.t de Nederlandse maatschappij en onmacht voelen, waardoor zaken niet goed geregeld worden, omdat deze te moeilijk zijn om zelfstandig uit te voeren.
Voor de mensen waarbij de zelfstandigheid achteruit gaat en niet meer vergroot kan worden door een bepaalde ziekte of stoornis is dit project alsnog nuttig om zelf meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de beperking ten opzichte van zijn/haar zelfstandigheid en om te leren daarmee om te gaan met eventuele hulpmiddelen of andere voorzieningen.

 

Wegwijs in de maatschappij – doel

 

Wat wij willen bereiken met het project “Wegwijs in de maatschappij” is de zelfredzaamheid van hulpbehoevenden te vergroten en hen bekend te maken met verschillende instanties in Nederland.

Want als je kunt leren hoe je iets moet doen, dan is het voor iedereen fijner dan wanneer je altijd moet vragen om het te laten doen.

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag, leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven.